Indikátorové sady

Indikátory zranitelnosti pro vyhodnocení Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Návrh indikátorové sady zranitelnosti na změnu klimatu byl zpracován ve spolupráci CENIA – Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v roce 2016 v rámci přípravy Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. V roce 2017 byla CENIA pověřena prvotním vyhodnocením těchto indikátorů s referenčními daty k roku 2014. V roce 2018 proběhlo vyhodnocení zranitelnosti na datech k roku 2017.

 

Indikátory SPŽP ČR

CENIA pomocí indikátorů životního prostředí vyhodnocuje úspěšnost plnění jednotlivých cílů, nástrojů a opatření stanovených ve Státní politice životního prostředí ČR 2012–2020. Střednědobé vyhodnocení SPŽP 2012–2020 včetně vyhodnocených indikátorů je k dispozici zde.

 

Indikátory udržitelného rozvoje

CENIA se v rámci Výboru pro indikátory Rady vlády pro udržitelný rozvoj aktivně podílí na formování indikátorů udržitelného rozvoje. V minulosti participovala na Situační zprávě Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, v současné době pak spolupracuje na přípravě aktualizaci podkladů indikátorů a strategického rámce Česká republika 2030 a indikátorů SDGs.