Twinningový projekt v Gruzii

Twinningový projekt „Strengthening the administrative capacities of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia for approximation and implementation of the EU environmental ‘acquis’ in the fields of industrial pollution and industrial hazards“

 

   

Z asociační dohody Gruzie s EU mj. vyplývá povinnost implementovat do gruzínského právního řádu směrnici o průmyslových emisích a směrnici o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Cílem projektu byla příprava příslušných legislativních předpisů a nastavení funkčních procesů povolování a následné inspekce dotčených průmyslových a zemědělských zařízení a dále systému prevence závažných havárií, kterou mohou být způsobeny výrobou, používáním či skladováním nebezpečných látek.

Projekt probíhal od srpna 2017 do dubna 2019.

Kontakt:
Jan Kolář, jan.kolar@cenia.cz