Informační podpora environmentálních politik

Oddělení informační podpory environmentálních politik hodnotí stav a vývoj jednotlivých složek a zátěží životního prostředí České republiky. Poskytuje tím informační základnu pro přípravu a hodnocení strategických materiálů životního prostředí. Na základě výsledků vědy a výzkumu, projektové činnosti a mezinárodní spolupráce vyvíjí vhodné metodiky a indikátorové sady nejen pro hodnocení samotného vývoje a stavu životního prostředí, ale i pro hodnocení strategických materiálů a koncepcí resortu. Hodnocení je úzce napojeno na externí datovou, metodickou a expertní základnu uvnitř i vně resortu životního prostředí.

Mezi hlavní výstupy oddělení patří zejména Zpráva o životním prostředí České republiky, zprávy o životním prostředí v krajích České republiky (tzv. krajské zprávy) a Statistická ročenka životního prostředí České republiky, které jsou vydávány každoročně. Uvedené publikace tvoří komplexní celek, který poskytuje rozsáhlý zdroj informací pro řešení otázek v oblasti životního prostředí.

Oddělení informační podpory environmentálních politik dále spravuje a naplňuje národní indikátorové sady, např. indikátory Státní politiky životního prostředí České republiky, indikátory zranitelnosti pro vyhodnocení Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, a přispívá k tvorbě a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje.

Náplní práce oddělení je zároveň tvorba vědeckých, odborných i popularizačních publikačních výstupů v dané oblasti.