Aktuality REACH

Sledujte legislativní povinnosti pomocí nového vyhledávače v evropské chemické legislativě

Nová on-line služba Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), vyhledávač v evropské chemické legislativě (EUCLEF), poskytuje společnostem zdarma přístup k přehledu 40 předpisů evropské chemické legislativy, s nimiž musí být při své činnosti v souladu.

Novinka
EUCLEF
Jak používat EUCLEF

Datum vydání: 11. 3. 2020


Webové stránky SCIP byly přeloženy

Webové stránky o databázi SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)) o nebezpečných látkách v předmětech jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU.

Společnosti dodávající předměty, které obsahují látky z Kandidátského seznamu, budou muset předkládat informace do databáze od 5. ledna 2021.

Databáze SCIP

Datum vydání: 23. 10. 2019


Pokyny, jak dodržovat omezení NMP, byly přeloženy

Pokyny pro průmyslové použití NMP (1-methyl-2-pyrrolidonu), jak dodržovat požadavky na jeho omezení, jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU.

Pokyny NMP

Datum vydání: 18. 9. 2019


Podívejte se na interaktivní periodickou soustavu prvků ECHA

Rok 2019 je mezinárodním rokem periodické soustavy prvků. Věděli jste, že můžete najít celkem 93 prvků v databázi chemických látek ECHA? Klikněte na prvky a získejte detailní informace o jejich vlastnostech, jak jsou používány a jaká opatření jsou nezbytná pro jejich bezpečné používání.

Interaktivní periodická soustava prvků

Datum vydání: 4. 9. 2019


Nová verze portálu oznámení toxikologickým informačním střediskům zveřejněna

Aktualizovaná verze portálu oznámení toxikologickým střediskům (ECHA Submission portal) byla zveřejněna. Obsahuje řadu vylepšení nástroje pro online přípravu a podání dokumentace. Nová funkcionalita pro online podání umožňuje například vytvořit dokumentaci a přejít přímo na stránku podání bez nutnosti dokumentaci nejprve exportovat. Další vylepšení se týkají zejména sekcí pro součásti reportingu nebo informací o výrobcích.

Novinka

Portál oznámení toxikologickým střediskům

Datum vydání: 24. 7. 2019