Konference CENIA

CENIA každoročně organizuje odbornou konferenci Životní prostředí – prostředí pro život s ambicí vytvořit prostor pro širokou diskuzi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí.
Od roku 2008 CENIA organizuje konferenci Inspirujme se, která si klade za cíl podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využití prostorových dat a souvisejících služeb. Od roku 2012 probíhá tato akce jako česko-slovenská.