Aktuality

Vydali jsme publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky

Od doby vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 došlo k zásadním změnám jednotlivých složek životního prostředí, a taktéž ke změnám v hospodářských sektorech, které tyto složky ovlivňují. Současně se změnil i postoj české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Snahou publikace, kterou CENIA, česká informační agentura životního prostředí předkládá, je …

Kvalita koupacích vod v sezóně 2019

Stejně jako v předchozích letech jsou na Národním geoportálu INSPIRE k dispozici informace o kvalitě koupacích vod v aktuální sezóně. Do seznamu mapových kompozic přibyla kompozice SZÚ – Kvalita koupacích vod – sezóna 2019, která bude pravidelně aktualizována každý týden po dobu celé koupací sezóny. Data jsou dostupná taktéž prostřednictvím WMS služby geoportálu zde. Kvalita …

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů 13. – 16. 6. 2019

Upozorňujeme uživatele, že v termínu od čtvrtka 13. 6. 2019 (08:00) do neděle 16. 6. 2019 (23:59) budou systémy ISPOP, SEPNO, HNVO, Registr zařízení a EnviHELP NEDOSTUPNÉ z důvodu technické úpravy systému ISPOP. K omezení provozu systémů dojde v následujícím rozsahu: ISPOP Ve dnech 13. – 16. 6. nebude možné přistupovat do neveřejné části ISPOP …

Tisková konference k projektu NIKM 2

V rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa (NIKM 2) jsme vydali tiskovou zprávu, která shrnuje dosavadní průběh projektu, a zveme vás na tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 11.6.2019 od 10 hodin v budově Ministerstva životního prostředí v zasedací místnosti č. 900. Projekt zinventarizuje a vyhodnotí informace o kontaminovaných místech na území …

Zveřejnění globálního reportu OSN o stavu životního prostředí GEO 6

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky, kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze a s Informační kanceláří OSN České republiky pořádá workshop, na kterém bude představen aktuální report OSN o stavu životního prostředí, tzv. GEO 6. GEO je nejznámější publikací v sérii reportů UNEP (Program OSN pro …