Aktuality

Prostorová data v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spravuje řadu vybraných prostorových dat. Pro tyto účely CENIA provozuje a neustále rozvíjí informační systém Národní geoportál INSPIRE. Ten byl sice zřízen primárně pro potřeby plnění povinností směrem k Evropské unii (TZV. směrnice INSPIRE), ale od svého uvedení do provozu v roce 2011 plní zároveň funkci národního metadatového katalogu …

Nová pracovní pozice – datový analytik, procesní koordinátor

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici datový analytik, procesní koordinátor. Náplň práce: vizualizace a grafické zpracování výstupů dat o životním prostředí, procesní koordinace – v součinnosti s poskytovateli dat, zejména z resortu životního prostředí, nastavuje detailní parametry procesů a principů příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad o životním prostředí, …

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

Dovolujeme si upozornit, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Aktuální mapa kontaminovaných míst je dostupná na adrese: https://www.sekm.cz.

Nová pracovní pozice – BI specialista

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici BI specialista. Náplň práce: realizace samostatného vývoje nových nebo změny existujících ETL procesů a datových kostek, sledování a optimalizace zpracování dat, prevence a řešení vzniklých incidentů, spoluúčast na zajištění technologického rozvoje BI platformy. Co od Vás očekáváme: praxe na pozici BI analytik, BI vývojář, …

Družicová data o životním prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí v rámci své činnosti řeší mimo jiné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry a socioekonomickými aspekty lidské činnosti, a to prostřednictvím metod distančního snímání jak na lokální, tak i na regionální či globální úrovni. Metodami dálkového průzkumu se v CENIA zabývá Laboratoř dálkového průzkumu, která se zaměřuje především na …