Aktuality

Mezinárodní den ptáků

Dnes, 1. dubna, si připomínáme Mezinárodní den ptáků, jehož cílem je obrátit pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť. Slaví se již od roku 1906 ve výroční den podepsání mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. V Českých zemích má však tradici ještě delší. Založil ji …

Co se děje s použitými rouškami a ochrannými prostředky?

Vzhledem k povinnosti nosit na veřejných místech ochranné roušky, dochází v současné době ke zvýšené produkci tohoto typu odpadu. Roušky společně s ostatními ochrannými pomůckami z domácnosti při správném nakládání mají skončit zabaleny v pytlích ve směsném odpadu. Směsné komunální odpady jsou v ČR předávány do 4 provozovaných zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), kde …

Co s použitými rouškami a ochrannými pomůckami v domácnosti?

Všichni už jsme si zvykli na nutnost nosit roušku v okamžiku, kdy opouštíme své bydliště. Je dobře, že v těchto chvílích už není zvláštní ten, kdo roušku při pobytu na veřejných místech má, ale naopak ten, kdo ji nemá. Takový člověk se naopak dopuští protiprávního jednání, protože porušuje nařízení vlády o povinnosti mít na veřejnosti …

Vyhodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2017

V roce 2015 byla schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie), následně v roce 2017 byl schválen její implementační dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Oba strategické dokumenty mají platnost k roku 2020, kdy má být vládě předloženo jejich aktualizované znění. Jedním ze tří klíčových podkladů pro aktualizaci …

Důležité upozornění – ohlašovací povinnosti se odkládají, MŽP žádá o pardon kontrolní instituce

S ohledem na omezený provoz řady podniků a institucí, který je způsoben současnou epidemií SARS COV-2, vydalo Ministerstvo životního prostředí následující prohlášení: Ohlašovací povinnosti se pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce, MŽP s ohledem na nouzový stav žádá o pardon instituce, které ze zákona vymáhají sankce. Blíží se termíny, do nichž má …