Aktuality

Nová pracovní pozice – Procesní koordinátor v oblasti zpracování dat

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici procesního koordinátora v oblasti zpracování dat. Náplň práce: Spolupráce na přípravě metodiky a strategie příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad o životním prostředí. Nastavování detailních parametrů procesů a principů příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad o životním prostředí v součinnosti s poskytovateli …

Role CENIA v procesu IPPC

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se mimo jiné zabývá posudkovou činností v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC). Podílí se na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie. CENIA má v procesu IPPC v České republice …

Obnovení odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita

Po přestávce vynucené pandemií Covid-19 dojde 15.9.2020 k obnovení cyklu odborných seminářů z cyklu Spatium naturalis per humana vita. CENIA, česká informační agentura životního prostředí jej jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi …

Ekoznačení v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zajišťuje v České republice administraci programů Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU (dále jen „ekoznačka“). Obě uvedené ekoznačky jsou oficiálně státem garantovanými značkami pro certifikaci produktů, které svou kvalitou splňují přísné nároky na ochranu životního prostředí a zdraví spotřebitelů (ověřené nezávislým laboratorním testováním), při zachování svých užitných vlastností. Ekoznačení …

CENIA je členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity

CENIA, česká informační agentura životního prostředí letos převzala správu Národního sekretariátu GEO/Copernicus a zároveň se stala členem Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity. Rada koordinuje kosmické aktivity a s nimi spojené podpůrné aktivity (předávání informací apod.) na úrovni ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a ostatních subjektů, které se svojí činností podílejí na správě nebo …