Tomáš Cajthaml

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc.

ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Vystudoval analytickou chemii a v rámci postgraduálního studia Krajinnou a aplikovanou ekologii na PřF UK. Zabývá se toxikologií, mikrobiální biodegradací, a analýzou organických polutantů a jejich osudem v životním prostředí a podílí se na vývoji dekontaminačních metod, zejména využívajících mikroorganismy.

Působí rovněž na Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Je autorem a spoluautorem více než 200 publikací v odborných zahraničních časopisech, několika kapitol v knihách a patentů.