Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2020

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia pořádají v roce 2020 dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Druhý ročník konference pod názvem „Životní prostředí – prostředí pro život“ se uskuteční ve dnech 2. – 3. června 2020 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference bude zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata konference budou rozdělena do 5 základních okruhů:

  1. Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
  2. Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
  3. Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
  4. Zdravá planeta pro příští generace
  5. Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj

V rámci konference se uskuteční odborný seminář Den s INSPIRE a novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a evropské ekoznačky EU Ecolabel budou slavnostně předány certifikáty.

Odborný program konference bude doplněný společenským večerem, který umožní v neformální atmosféře pokračovat v diskusích nad nastolenými otázkami, navázat nové, či prohloubit existující kontakty a sdílet zkušenosti a názory.

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat zde na webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

 

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskusi.