Informace pro partnery

Chcete se stát partnerem konference? Prezentovat svoji firmu v rámci odborného programu? Rádi Vám toto na konferenci CENIA „Životní prostředí – prostředí pro život“ umožníme.

Níže jsou uvedeny možnosti zapojení. Jsme schopni přizpůsobit obsah balíčků na míru potřebám a možnostem vaší firmy. Proto nás v případě zájmu kontaktujte na emailové adrese konference@cenia.cz S dotazy na ceny nabízených balíčků se prosím obracejte na stejnou emailovou adresu.

Partner konference:

 • Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference
 • Uveřejnění firemního loga v konferenčních materiálech
 • Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále
 • Výstavní plocha (stoly, židle, internet, vlastní panelová stěna)
 • Firemní prezentace v rámci odborného programu 20 minut
 • Distribuce firemních materiálů při prezenci účastníků
 • Účast 2 osob vč. obědů a společenského večera

Firemní prezentace:

 • Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference
 • Uveřejnění firemního loga v konferenčních materiálech
 • Firemní prezentace v rámci odborného programu 20 minut
 • Účast 1 osoby vč. obědů a společenského večera

Firemní nebo projektová inzerce v rámci konferenčních materiálů, v prostorách konference:

 • Zařazení firmou určené inzerce/prezentace projektu do konferenčních materiálů (náklad podle počtu účastníků, upřesnění týden před akcí)
 • Umístění posterů s firemní/projektovou prezentací v prostorách konference

 

!!!Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích!!! Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.