Konference Data a životní prostředí

Česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ a další) zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí.

Vzhledem k množství zapojených organizací je nutné napříč institucemi zajistit jednotný standard dat, ošetřit jejich vlastnictví a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku řeší projekt Národní environmentální reportingová platforma (NERP, více o projektu zde ). NERP má za cíl optimalizaci systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Mimo jiné cílí na vznik platformy poskytovatelů a zpracovatelů dat, která zabezpečí spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – zaměří se na zabezpečení, práva použití, kvalitu a formáty dat, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě umožní efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti.

Pro vysvětlení širšího kontextu a záměru projektu pořádáme konferenci Data a životní prostředí. Konference se uskuteční 11.11.2021 od 9 do 14 hodin v Akademii veřejného investování v Praze, v Pařížské ulici 4.

Konference seznámí účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, s behaviorálními aspekty, s šířením informací a dezinformací, s trendy a nástroji pro zpracování dat, s datovou žurnalistikou apod.

Na konferenci budou prezentována témata:
• strategie a metodiky NERP,
• nástroje a procesy NERP,
• přehled klasifikace a publikace datových sad o resortu životního prostředí (včetně formátů),
• standardy pro katalogizaci, katalogizace otevřených dat v Národním katalogu otevřených dat – NKOD.

Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma. Registrační formulář bude zpřístupněn v polovině října 2021 zde a na facebookovém profilu CENIA.