Obhajoby nejvyšších kategorií místní Agendy 21 v roce 2022

V průběhu listopadu jsme se účastnili maratonu obhajob kategorií A a B programu místní Agenda 21.

Veřejné obhajoby jsou pro realizátory závěrečnou aktivitou, v jejímž rámci mají příležitost přivítat na půdě své obce členy Pracovní skupiny MA21 a expertního týmu. Cílem je umožnit hodnotitelům podrobněji se seznámit s aktivitami realizovanými ve prospěch udržitelného rozvoje přímo na místě a vytvořit prostor pro setkání a diskusi s odpovědnými zástupci obce.

Obhajoby se postupně konaly v městské části Praha 12, v Rožnově pod Radhoštěm, v Borech a v Chrudimi.

Na konci listopadu zasedala Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a na základě obhajob jednomyslně odsouhlasila udělení nejvyšších kategorií pro:

  • Městská část Praha12 – kategorie B,
  • Rožnov pod Radhoštěm – kategorie B,
  • Bory – kategorie B,
  • Chrudim – kategorie A.

Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na spolupráci v dalších ročnících!

foto © Rožnov pod Radhoštěm