Evropská agentura pro životní prostředí vyhlásila fotosoutěž: Well with Nature

Fotíte dobře? Trávíte rádi čas v přírodě? Pokud jste odpověděli kladně na obě otázky, možná jste to právě vy, kdo může vyhrát jednu z peněžních cen v nové fotografické soutěži Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvané Well with Nature.

Zelená dohoda pro Evropu a Akční plán EU pro nulové znečištění kladou zvláštní důraz na zlepšení stavu evropské přírody a na vytvoření prostředí bez toxických látek, které není škodlivé pro zdraví lidí a ekosystémy. Naše zdraví, kvalita života a dobré životní podmínky jsou neoddělitelně spjaty s čistým životním prostředím.

Fotografická soutěž EEA „Well with Nature“ poukazuje na naše spojení s přírodou, na to, jak o přírodu pečujeme a jak nás může udržovat emocionálně i fyzicky zdravé. Cílem soutěže je zvýšit povědomí o výhodách, které můžeme získat tím, že podnikneme kroky směřující k nulovému znečištění.

Zapojit se do soutěže je snadné – do 1. října 2022 pošlete prostřednictvím soutěžního formuláře maximálně pět svých nejlepších fotografií přírody v jedné ze čtyř soutěžních kategorií:

  • vzduch,
  • voda,
  • země,
  • zvuk.

Ceny:

Vítěz každé ze čtyř soutěžních kategorií obdrží peněžní ocenění ve výši 1 000 EUR.

EEA udělí rovněž Cenu pro mládež, a to za nejlepší fotografii zaslanou mladým člověkem (18–24 let), kterou ocení částkou 500 EUR.

Na základě on-line veřejného hlasování (které proběhne v termínu od 24. října do 7. listopadu 2022) o vítězných fotografiích bude také udělena Cena veřejnosti, která bude rovněž ohodnocena částkou 500 EUR.

Pravidla soutěže:

Všem zúčastněným musí být nejméně 18 let a musí být občany jedné ze 32 členských zemí EEA nebo zemí spolupracujících s EEA, tj. z některého z 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova*, Severní Makedonie nebo Srbska.

Fotografie přihlášené do soutěže musí být pořízeny ve výše uvedených zemích.

Každý soutěžící může přihlásit maximálně 5 příspěvků, ke kterým má plná autorská práva.

Každá přihlášená fotografie musí splňovat kritéria soutěže a musí být odeslána prostřednictvím soutěžního formuláře.

Všichni výherci budou oznámeni 11. listopadu 2022.

Více informací o pravidlech soutěže a o tom, jak se do soutěže přihlásit, naleznete na stránkách fotografické soutěže „Well with Nature“.

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.