Měsíc: Červen 2022

Seminář Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Již déle než 3 měsíce je Ukrajina a její obyvatelé vystavena ruské válečné agresi. I když dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají samozřejmě větší váhu, než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též. Na komplexní analýzy o dopadech současného konfliktu na životní prostředí je ještě …

Registrace na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život zahájena

Česká informační agentura životního prostředí vás zve na 3. ročník konference Životní prostředí – Prostředí pro život, která se koná 12. – 14. září 2022 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Konference nabídne prostor pro prezentaci výstupů projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale i z jiných …

Pozvánka na seminář Využití nanosatů v dálkovém průzkumu

Česká informační agentura životního prostředí srdečně zve na další seminář z cyklu Spatium naturalis per humana vita, který se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 13:00 do 14:30 v sídle CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10–Vršovice v zasedací místnosti č. 515. Seminářem s názvem Využití nanosatů v dálkovém průzkumu provede RNDr. Pavel Doubrava, …

ENVIROMETR měří data o životním prostředí na jednom místě

Nejnovější data mapující stav životního prostředí v ČR jsou dnes na jednom místě – www.envirometr.cz. Vychází z nich i každoročně MŽP vydávané Zprávy o životním prostředí ČR, které spolu s dalšími pravidelnými publikacemi hodnotícími životní prostředí produkuje Česká informační agentura životního prostředí. „Je skvělé, že máme aktuální data o životním prostředí k dispozici odborné i …