Obnovení cyklu odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita – Prostředí pro život člověka

Česká informační agentura životního prostředí od března 2022 obnovuje pořádání odborných seminářů Spatium naturalis per humana vita – Prostředí pro život člověka, které byly přerušeny pandemií covid-19.

Semináře se budou konat jednou měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) v obdobném rozsahu jako tomu bylo před propuknutím pandemie s tím, že bude z přenášky pořízen záznam prezentace a přednášejícího (bez záběrů auditoria) a tento záznam bude k dispozici na Youtube kanálu České informační agentury životního prostředí.

Semináře se uskuteční v místnosti 515 (sídlo CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10 – Vršovice; 5. patro).

Přehled nejbližších seminářů naleznete na této stránce.

V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na emailové adrese vit.ceza@cenia.cz.