Konference Data a životní prostředí 2, Brno, 31. 3. 2022 – zveřejnění programu

V listopadu 2021 jsme zahájili sérii konferencí, které si kladou za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s tématem data v životním prostředí. CENIA letos pokračuje v projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP, více o projektu zde ). NERP má za cíl optimalizovat systém příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Mimo jiné má iniciovat vznik platformy poskytovatelů a zpracovatelů dat, která zabezpečí spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – zaměří se na zabezpečení, práva použití, kvalitu a formáty dat, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě umožní efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti.

Letošní první konference Data a životní prostředí 2 se tentokrát přesouvá do moravské metropole – srdečně Vás zveme na 31. 3. 2022 do Brna, do CTP Czechitas House, Škrobárenská 511/3, budova A2, 3 NP, Brno – jih.

Konference zde bude probíhat od 9 do 14 hod. a to prezenční formou. Ke konferenci bude možné se připojit vzdáleně prostřednictvím aplikace MS Teams.

Jsme velice potěšeni, že naše pozvání přijalo široké spektrum odborníků, a tak se mimo jiné můžete těšit na témata jakou jsou například vizualizace dat, big data a otevřená data. Koho tedy na konferenci uvidíte?

Jáchym Brzezina, Envidata
Martin Černý, NERP, CENIA
Ivo Dostál, Centrum dopravního výzkumu
Martin Dvořák, data.Brno
Miroslav Havránek, CENIA
Miloš Molnár, trivia data
Kateřina Kolouchová, Fakta o klimatu
Jiří Valta, CENIA

Program s rozpisem časů bude zveřejněn v následujících dnech a neměl by se již měnit. V případě nepředvídaných okolností si vyhrazujeme právo tak učinit.

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře na tomto odkazu. Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese nerpkonference@cenia.cz. Kapacita je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

Registrace pro prezenční účastníky bude ukončena 25. 3. 2022.

Videonahrávku z minulé konference můžete najít na našem YouTube kanálu.

Program konference naleznete na na tomto odkazu.