CENIA zřizuje Vnitřní oznamovací systém (VOS) pro oznamování protiprávního jednání

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „směrnice“). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) na základě platné evropské legislativy přijala interní řídící dokument „Směrnice ochrana osob oznamujících porušení práva EU“. Tato interní směrnice popisuje základní principy procesního zabezpečení ochrany osoby oznamující (dále jen „oznamovatel“), která podala oznámení o porušování předpisů EU České informační agentuře životního prostředí.

Cílem ochrany oznamovatele je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti nebo v souvislosti s jejím výkonem, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací v České informační agentuře životního prostředí.

Více informací naleznete na stránce Vnitřního oznamovacího systému.