Videozáznamy z 1. dne konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021 na webu

Na webových stránkách konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021 jsme zveřejnili videozáznamy jednotlivých sekcí z prvního přednáškového dne, který poskytl prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR.

Přednášky z druhého dne konference, který byl zaměřen na problematiku udržitelného rozvoje a jeho odborný obsah byl zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu, budou přidány v následujících dnech.