Ohlédnutí za konferencí Inspirujme se…uživateli

Ve dnech 5. a 6. října jsme uspořádali konferenci Inspirujme se… uživateli, která reflektovala na novou evropskou směrnici o otevřených datech a pokusila se odpovědět na řadu otázek, které směrnice vnesla do oblasti INSPIRE.

Na webových stránkách konference nyní najdete jednotlivé přednášky ke stažení v PDF. Prezentace se zobrazí po kliknutí na její název. Přehled abstraktů je k dispozici na konci stránky s prezentacemi. Rovněž zde najdete videozáznamy z obou přednáškových dní a také fotogalerii nejen z letošního ročníku konference.

Pokud si přejete zaslat organizátorům své postřehy, které nám pomohou příští ročník více přiblížit Vašim představám, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto formuláře.