Program konference Životní prostředí – prostředí pro život

Na webových stránkách  konference Životní prostředí – prostředí pro život byl uveřejněn program konference, kterou pořádáme ve dnech 16. a 17. září za podpory Ministerstva životního prostředí.

V rámci prvního dne poskytne konference prostor pro prezentaci projektů podpořených z programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství.

Konference se uskuteční prezenční formou za dodržení hygienických pravidel daných vládou ČR v souvislosti s pandemií koronaviru. Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma. Registrační formulář najdete zde.  Podrobnější informace, adresu místa konání a další informace se dozvíte na tomto odkaze.