Změna názvu a sídla CENIA

Dovolujeme si upozornit, že od 12.7.2021 došlo ke změně názvu a sídla CENIA. Nový oficiální název organizace je:

Česká informační agentura životního prostředí, který se zkracuje na CENIA.

Nová adresa sídla je:

Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny a naleznete je zde.