Druhé kolo výzvy k zasílání abstraktů na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život spuštěno

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) spouští druhé kolo výzvy pro zasílání abstraktů na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život. Dvoudenní odborné setkání pořádáme za podpory Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR s cílem vytvořit prostor pro širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu. Konference se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

V souladu s posláním CENIA, kterým je podpora šíření a výměny odborných informací v oblasti životního prostředí, nabízíme tuto platformu primárně výzkumným týmům, které se podílejí na řešení projektů programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR, ale rádi uvítáme i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Konference je rozdělena na dva dny, kdy první den bude zaměřen na prezentaci výzkumu v rámci programu Prostředí pro život, druhý den konference poskytne prostor i širším otázkám udržitelného rozvoje v souladu se strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal).

Máte-li zájem na konferenci vystoupit, zašlete nám abstrakt vašeho příspěvku na adresu konference@cenia.cz prostřednictvím šablony pro řešitele projektu z programu Prostředí pro život nebo pro ostatní účastníky do 30.7.

Podrobné informace o konferenci naleznete na oficiálních stránkách konference.