Měsíc: Červen 2021

Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny …

Projekt NIKM 2 je v poslední čtvrtině realizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je řešitelem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. Jeho cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý …

Projekt CEVOOH má nové webové stránky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí jako hlavní koordinátor projektu CEVOOH – Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (2021-2026) spouští nové webové stránky projektu. Na stránkách je široké veřejnosti představen jak projekt, tak i jeho řešitelé, nechybí ani sekce aktuality, která informuje o plánovaných akcích, jako jsou konference a workshopy, a …

CASSINI Hackathon

Jak využít vesmírná data pro lepší život na Zemi? Odpovědi přinese evropský CASSINI Hackathon. První CASSINI Hackathon se bude konat paralelně od 18. do 20. června 2021 v deseti evropských zemích. Vítězové lokálních kol pak budou své projekty prezentovat v celoevropském finále. České klání organizuje agentura CzechInvest spolu s partnery včetně CENIA, české agentury životního …