Výroční zpráva za rok 2020

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala svou výroční zprávu za rok 2020.

Loňský rok byl poznamenán důsledky epidemie covidu-19, která zasáhla rovněž činnost CENIA. Projevila se zejména přesunem většiny zaměstnanců do režimu home office a rušením řady akcí. Na druhou stranu prověřila připravenost CENIA na provoz v nouzových podmínkách, které se i přes počáteční technické komplikace podařilo díky nadstandartnímu nasazení zaměstnanců překonat. Kmenová činnost agentury tak nebyla dopady pandemie dotčena.

V roce 2020 CENIA oslavila 15leté výročí svého založení. Vzhledem k nouzovým opatřením nebylo možné „kulaté narozeniny“ oslavit se svými partnery a spolupracovníky. 15leté historii je tak věnována alespoň kapitola ve výroční zprávě, která obsahuje jednak příspěvky vybraných osobností z oblasti životního prostředí, ale také zaměstnanců, kteří svůj profesní život spojují s CENIA již řadu let.

Zpráva se dále zmiňuje o informačních kanálech CENIA, o rozvoji agentury a jejích plánech do budoucna a přináší další zajímavé informace.

Výroční zpráva CENIA za rok 2020 je dostupná zde.