Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

První den konference poskytne prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR.

Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství.

Informace pro účastník, přednášející a partnery konference, stejně jako další podrobnosti o připravované akci, jsou k dispozici zde.

Pokud již nyní víte, že máte zájem na konferenci vystoupit s příspěvkem, kontaktujte nás na konference@cenia.cz.

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat zde na webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskuzi.