Projekt CEVOOH má nové webové stránky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí jako hlavní koordinátor projektu CEVOOH – Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (2021-2026) spouští nové webové stránky projektu. Na stránkách je široké veřejnosti představen jak projekt, tak i jeho řešitelé, nechybí ani sekce aktuality, která informuje o plánovaných akcích, jako jsou konference a workshopy, a o různých zajímavostech vztahujících se k projektu. Na webových stránkách budou publikovány také výstupy z projektu, jako odborné publikace, články, metodiky a další.

   

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací.

„Českou republiku v příštích letech čeká přechod z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů. A právě na tyto oblasti se zaměří výzkum konsorcia osmi organizací v rámci projektu CEVOOH. Centrum tak propojí přírodovědné, technické a humanitní obory v jedné interdisciplinární platformě s cílem posunout ČR blíže k oběhovému hospodářství, říká Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Projekt je unikátní jak svým tematickým rozsahem, tak svým časovým horizontem a odbornou základnou. Projekt CEVOOH sdružuje expertní týmy z výzkumných pracovišť napříč Českou republikou. Do jeho řešení je zapojeno celkem osm partnerů, kteří se budou po dobu 6 let zabývat řešením 13 tematických okruhů (tzv. work packages, viz obrázek), a vypracováváním více než stovky výstupů a zároveň řešením tzv. „operativního výzkumu“ dle potřeb Ministerstva životního prostředí, které je hlavním uživatelem výsledků projektu. Práce na projektu byly zahájeny v lednu letošního roku.

Více informací se dozvíte přímo na webu projektu www.cevooh.cz