Připravujeme cyklus online přednášek o změně klimatu v rámci Týdne pro klima

Změna klimatu je globální megatrend, který bude významně formovat fungování lidské civilizace na naší planetě v následujících dekádách až stoletích. Při příležitosti akce Týden pro klima připravila CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus krátkých online přednášek zaměřených na fenomén změny klimatu z pohledu výkladového rámce DPSIR (Driving forces – Pressure – State – Impact – Response), kdy každý den v týdnu od 14.6. do 18.6. bude představen jeden segment tohoto rámce:

1. Pondělí 14.6.2021

D – Driving forces (Hnací síly)
Jaká je fyzikální podstata změny klimatu? Co jsou hnací síly změny klimatu? Kolik populace unese naše planeta? Jaké další megatrendy jsou na změnu klimatu navázané?

2. Úterý 15.6.2021

P – Pressure  (Tlak)
Co jsou skleníkové plyny? Jak fungují v atmosféře? Jaké emisní sektory jsou významné pro ČR. Jak tyto emise počítáme? Co je to metodika IPCC a národní program inventarizace skleníkových plynů?

3. Středa 16.6.2021

S – State (Stav)
Jaký je stav klimatu na počátku 21 století? A v ČR? A jaký bude stav klimatu v budoucnosti? Co jsou to SSP scénáře a jaké jsou jejich implikace pro ČR?

4. Čtvrtek 17.6.2021

I – Impact (Dopady)
Co jsou hlavní projevy změny klimatu? Jak tyto projevy generují dopady v současnosti a jaké jsou očekávané dopady v budoucnosti? Jak jsme vůči těmto projevům zranitelní a jaká je adaptační kapacita ČR?

5. Pátek 18.6.2021

R – Response (Odpověď)
Jaký rozměr má změna klimatu v kontextu národních, evropských a světových vztahů? Co je to UNFCCC a Pařížská úmluva? Jsou tyto nástroje dostatečné? Má ČR plán? A jak je naplňován?

Tématem provede Miroslav Havránek, ředitel CENIA. Přednášky jsou určeny pro odbornou veřejnost, studenty i laickou veřejnost a uskuteční se vždy ve 14:30 hodin. Přednášky se uskuteční online v prostředí MS Teams. Pro účast je nutná předchozí registrace na tomto odkazu. Před začátkem cyklu bude každému zaregistrovanému účastníkovi odeslána pozvánka s odkazem pro připojení.

Další upřesňující Informace k akci budou uveřejňovány zde.