Ohlašovací období 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí provozuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP. ISPOP přijímá a zpracovává vybraná hlášení (tzv. ohlašovací povinnosti) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a zajišťuje jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Účelem sběru dat prostřednictvím hlášení je získat informace potřebné pro ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

V ohlašovacím období 2021, které skončilo 31.3.2021, bylo za 24 ohlašovacích povinností (agendy odpadů, vody, ovzduší, obalů a IRZ) do systému ISPOP doručeno více než 157 tisíc hlášení (157952), z toho bylo více než 98% hlášení validních (zpracovatelných systémem ISPOP). Nejobjemnější ohlašovací povinností bylo opět podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD) – k ohlašovacímu termínu 15. 2.2021 bylo do ISPOP podáno hlášení za téměř 90 tisíc provozoven (89742).

Prostřednictvím oddělení správy informačních systémů zajišťovala CENIA jak písemnou podporu přes systém EnviHELP, tak telefonickou podporu na lince 281 228 080. Z celkového počtu 2113 písemných dotazů, které do EnviHELP dorazily, se jich více než 1600 (1613) týkalo problematiky ISPOP. Z tohoto počtu bylo 64% dotazů vyřešeno do hodiny od zaslání, 89% dotazů bylo vyřešeno ten den, kdy byl dotaz zaslán. Na lince technické podpory (call centrum) bylo vyřízeno více než 1500 hovorů (1509) a obsluhovalo jej v době ohlašovacích termínů až 5 operátorů.

Za celé ohlašovací období byl systém ISPOP dostupný bez výpadku s výjimkou doby plánovaných odstávek a 2 krátkých úseků (v řádu minut) v době ohlašovacích termínů, kdy bylo omezeno stahování formulářů z důvodu velkého vytížení serverů, které zajišťují tuto funkčnost.

Děkujeme všem uživatelům za snahu a trpělivost při využívání systému ISPOP, a za ochotu podílet se na elektronickém sběru dat v oblasti životního prostředí, které přispívá k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí.