Data Sentinel 1 dostupná v Archivu družicových dat

Do Archivu dat DPZ vyvíjeného Laboratoří dálkového průzkumu CENIA přibyla radarová data družice Sentinel-1. Dostupná jsou pro území České republiky a blízké okolí pro sezóny 2016 až 2020, vždy od 1. dubna do 31. října.

Velkou výhodou radarových dat je, že na rozdíl od dat optických (např. z družice Sentinel-2) nejsou ovlivněna oblačností, tzn. že při každém přeletu družice je dostupná scéna obsahující 100% validních informací z daného území. Nevýhodou radarových dat jsou ale vyšší požadavky na jejich zpracování a interpretaci.

Data Sentinel-1 jsou Laboratoří využívána v rámci výzkumné činnosti, především v oblasti monitoringu vlhkosti půd a změn ve využití území (např. v rámci projektu ATEZ).