Ohlašování přes ISPOP v roce 2021

Se začátkem nového roku začíná rovněž tzv. ohlašovacího období. Od 1.1. do 31.3. musí povinné subjekty ohlásit množství znečišťujících látek vyprodukovaných v předchozím roce. Účelem sběru dat prostřednictvím hlášení je získat informace potřebné pro ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

Ohlašování probíhá prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. ISPOP umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

Dne 3.1.2021 byly v systému ISPOP publikovány formuláře pro ohlašování v roce 2021 – pro zpětné evidence za rok 2020, pro průběžné evidence pro rok 2021. Povinné subjekty tak mohou začít plnit ohlašovací povinnosti dané příslušnou legislativou tak jako každý rok prostřednictvím editovatelných PDF formulářů či prostřednictvím vlastních SW nástrojů, pokud splňují datový standard.

Případnou technickou podporu zajišťuje CENIA prostřednictvím písemného helpdesku EnviHELP či prostřednictvím call centra (aktuální provozní doba je zveřejněna na portále ISPOP).