Historická ortofotomapa z let 1933 – 1938

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zveřejnila fragmenty historické ortofotomapy ze 30. let minulého století, které má k dispozici pro tři území v rámci České republiky. Tato území sloužila jako pilotní oblasti v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM). Bezešvá prostorová databáze digitálních leteckých snímků z let 1933 – 1938 byla vytvořena z cca 5000 původních jednotlivých snímků. Na nich byla provedena nejprve restaurace obrazu a pak byly rektifikovány do státního souřadnicového systému S-JTSK, s velikostí pixelu 1 metr a polohovou přesností do 3 metrů. Nakonec byla jednotně radiometricky vyrovnána.

Ortofotomapa je dostupná v mapové aplikaci vyvinuté Laboratoří dálkového průzkumu CENIA. Data byla zpracována open source nástroji knihovny GDAL a jsou publikována Geoserverem prostřednictvím dlaždicované mapové služby.