Měsíc: Srpen 2020

Registrace na konferenci Inspirujme se spuštěna

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy ČR pořádají společnou konferenci Inspirujme se a českého uživatelského fóra Copernicus, která se letos uskuteční ve dnech 7. – 8. 10. 2020 v Praze za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Letošní ročník nese název ENVIRONMENTÁLNÍ …

Průzkum trhu na dodávku nového řešení Geoportálu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zveřejnila specifikaci průzkumu trhu na dodávku řešení nového Geoportálu. Specifikaci naleznete zde. POZOR – nejedná se o výběrové řízení na dodávku nového Geoportálu, ale o průzkum trhu, jehož cílem je zjištění nabídkové ceny na předmětnou dodávku. Soukromé organizace a konsorcia mohou své nabídky zasílat do 10.9.2020. Současný Geoportál je …