CENIA dnes slaví 15. narozeniny

CENIA, česká informační agentura životního prostředí byla založena 1. dubna 2005. Jejím posláním je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti. Již 15 let tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů, vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí. Zároveň zajišťuje posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence a ekoznačení. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť a využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výkumu.

U příležitosti výročí založení CENIA jsme připravovali doprovodné akce, které musely být vzhledem k současným okolnostem zrušeny. Pokud to situace dovolí, budou některé z těchto akcí realizovány později. O termínech vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

Všem kolegům a spolupracovníkům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.