Co s použitými rouškami a ochrannými pomůckami v domácnosti?

Všichni už jsme si zvykli na nutnost nosit roušku v okamžiku, kdy opouštíme své bydliště. Je dobře, že v těchto chvílích už není zvláštní ten, kdo roušku při pobytu na veřejných místech má, ale naopak ten, kdo ji nemá. Takový člověk se naopak dopuští protiprávního jednání, protože porušuje nařízení vlády o povinnosti mít na veřejnosti zakrytá ústa a nos. Minimalizace kontaktu s ostatními a nošení roušek představují nejužitečnější preventivní opatření, která v současné době můžeme praktikovat a tím pomoci sobě i ostatním. Jedině tak se podaří omezit šíření viru Covid-19 a zkrátit tak dobu nutných opatření.

Z použitých roušek a ostatních ochranných pomůcek (např. jednorázových rukavic) však vzniká specifický typ odpadu, tzv. odpad infekční. Nemocnice a další zdravotnická zařízení tyto odpady automaticky zařazují do kategorie nebezpečný odpad ze zdravotnictví a jako s takovým s ním nakládají. Co ale udělat s použitými rouškami a dalším infekčním odpadem v domácnosti?

 1. Jednorázové roušky nelze sterilizovat a opakovaně použít!
 2. Textilní roušky je možné použít vícekrát, je však nutná jejich sterilizace, např. vypráním na vysokou teplotu, vyvařením a následným přežehlením.
 3. Jednorázovou i textilní roušku je po ukončení životnosti třeba správně zlikvidovat:
  a. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou min. 0,2 mm. Pokud takový nemáte, použijte dva.
  b. Zajistěte, aby tento pytle byl obzvláště dobře zavázaný a nemohl se otevřít a vysypat.
  c. Pytle vhoďte do směsného odpadu, tedy černé popelnice.
 4. Pytle s použitými rouškami nikdy neodkládejte mimo kontejnery. Pracovníci svozových společností by s nimi museli manipulovat a mohlo by dojít k jejich protržení a možnému ohrožení zdraví dalších osob.
 5. Po manipulaci s těmito odpady a návratu domů si vždy důkladně umyjte ruce mýdlem.

Více podrobností naleznete zde: Státní zdravotní ústav http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1