Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednal Zprávu o životním prostředí ČR 2018

Dne 9.12.2019 vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2018. Včera byla Zpráva projednána Výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výbor Zprávu přijal a schválil a postoupil k projednání Poslanecké sněmovně.

Prezentace pro Výbor je dostupná zde.