Program seminářů cyklu Spatium naturalis per humana vita v 1. polovině roku 2020

Ve druhé polovině minulého roku pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů bylo představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Anotace i prezentace ze všech uskutečněných seminářů jsou k dispozici zde.

S ohledem na pozitivní zájem jsme připravili navazující cyklus odborných seminářů, který začne již v lednu 2020. Semináře se budou konat opět každé 3. úterý v měsíci od 14:00 a své výzkumné aktivity na nich budou prezentovat i zástupci dalších resortních organizací. Program seminářů v první polovině roku 2020 naleznete zde.