Rok: 2019

Konference Co se děje s naší zemí?

Foto I ©Jana Seidlová Ve čtvrtek, 17.10.2019, se uskuteční konference Co se děje s naší zemí?, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí. Konference představí českému publiku zprávu Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) o stavu světových ekosystémů a nabídne hlubší vhled do mezinárodní spolupráce v ochraně biodiverzity z perspektivy odborníků, kteří se na …

Pozvánka na seminář – Energetické toky v krajině metodami dálkového průzkumu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se konají pravidelně …

Upozornění – omezení webových služeb CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že ve dnech 24.9 od 14 do 18 hodin a 28.9 a 29.9. po celý den bude z technických důvodů probíhat odstávka serverů agentury. V důsledku odstávky nebudou po uvedenou dobu dostupné následujícíc webové stránky a služby: webové stránky CENIA www.cenia.cz Informační systém odpadového hospodářství ISOH https://isoh.mzp.cz/ portál …

Pozvánka na seminář – Indikátory zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu – teorie a praxe

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se konají pravidelně …

Oddělení zpracování a správy dat

Jednou z činností, kterou se CENIA, česká informační agentura životního prostředí zabývá, je zpracování a správa dat z oblasti životního prostředí. Data jsou ukládána především v databázi Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR) a dále jsou vizualizována tak, aby dávala přehled o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží v ČR i …