Chrudim a Křižánky obhájily nejvyšší kategorie MA21 za rok 2019

V pátek 22.listopadu vyvrcholil letošní ročník MA21 slavnostním předáním diplomů za úspěšnou obhajobu nejvyšších kategorií MA21.

Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzal starosta obce Křižánky pan Jan Sedláček.

Kategorii A MA21 úspěšně obhájilo město Chrudim, ocenění převzal starosta města pan František Pilný společně s koordinátorkou MA21 v Chrudimi paní Šárkou Trunečkovou.

Kromě letošních oceněných jsou platnými držiteli nejvyšších kategorií také další realizátoři MA21, kteří letos své posty neobhajovali:

Kategorie A: Litoměřice

Kategorie B: Jihlava, Kopřivnice a MČ Praha 14

Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci programu Fóra udržitelného rozvoje 2019, který spoluorganizovaly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti v ČR.

Místní Agenda 21 jako program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů představuje komplexní nástroj, umožňující systematický postup v souladu s principy udržitelného rozvoje na základě důkladné analýzy stávajícího stavu ve všech oblastech rozvoje, strategického plánování a řízení a za využití participativních postupů při plánování a rozhodování. Získání nejvyššího ocenění v rámci MA21 je výsledkem dlouholeté systematické práce úřadu i samosprávy, realizace řady rozvojových projektů a uplatňování moderních metod a přístupů k řízení, plánování a spolupráci s veřejností.

Všem úspěšným realizátorům MA21 i touto cestou ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na spolupráci v příštím ročníku MA21.

O místní Agendě se dozíte více zde.