Konference Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní vztahy v oblasti životního prostředí

Foto © Magdalena Kabátová

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 se koná mezinárodní konference Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní vztahy v oblasti životního prostředí (Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations), kterou pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze a Karlova Univerzita v Praze. Konference poskytne prostor pro výměnu zkušeností, poznatků a závěrů výzkumu v oblasti environmentálně udržitelného turismu, energetiky, dopravy, potravinářského průmyslu, změny klimatu, vodního hospodářství a využívání zdrojů.

V segmentu využívání zdrojů přináší nové výzvy cirkulární ekonomika. Produkty složené ze surovin přírodního původu nepředstavují při recyklaci a znovupoužití pro životní prostředí významné riziko, avšak recyklace produktů vyrobených moderními syntetickými technologiemi s sebou často přináší nové problémy. Substituce přírodní kyseliny citronové syntetickou sloučeninou EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) je jedním z příkladů, kdy uměle vytvořená běžně používaná látka může způsobit environmentální problémy. V českých řekách koncentrace EDTA překračuje normy environmentální kvality, což vyvolává otázky ohledně dalšího postupu při používání této látky. Jaké jsou technologické možnosti jejího odstraňování a existuje dostatečná environmentální legislativa v této oblasti? Na tyto a další otázky Vám odpoví přednáška kolegyně Ing. Karolíny Keprtové na téma Výskyt EDTA v řekách České republiky: výzva pro cirkulární ekonomiku.

Více se o konferenci dozvíte zde. Program konference je dostupný zde.