Představení SOER 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency) každých 5 let připravuje podrobnou zprávu o stavu životního prostředí v Evropě, tzv. SOER (Europen Environment – State and Outlook). SOER 2020 přináší integrovaný a komplexní analýzu vlivů a jejich následků na životní prostředí a zároveň nabízí vědecky podložený pohled na možná řešení v oblasti změny klimatu, ztráty biodiverzity, znečištění a dalších výzev, kterým právě teď (nejen) v Evropě čelíme.

SOER 2020 bude představen 4.12.2019 v budově Evropské komise v Bruselu. Více informací a registrační formulář naleznete zde. Představení zprávy bude možné sledovat rovněž online.