Měsíc: Listopad 2019

Chrudim a Křižánky obhájily nejvyšší kategorie MA21 za rok 2019

V pátek 22.listopadu vyvrcholil letošní ročník MA21 slavnostním předáním diplomů za úspěšnou obhajobu nejvyšších kategorií MA21. Ocenění za úspěšnou obhajobu kategorie B převzal starosta obce Křižánky pan Jan Sedláček. Kategorii A MA21 úspěšně obhájilo město Chrudim, ocenění převzal starosta města pan František Pilný společně s koordinátorkou MA21 v Chrudimi paní Šárkou Trunečkovou. Kromě letošních oceněných …

Konference Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní vztahy v oblasti životního prostředí

Foto © Magdalena Kabátová Ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 se koná mezinárodní konference Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní vztahy v oblasti životního prostředí (Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations), kterou pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze a Karlova Univerzita v Praze. Konference poskytne prostor pro výměnu zkušeností, poznatků a závěrů výzkumu v …

Představení SOER 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency) každých 5 let připravuje podrobnou zprávu o stavu životního prostředí v Evropě, tzv. SOER (Europen Environment – State and Outlook). SOER 2020 přináší integrovaný a komplexní analýzu vlivů a jejich následků na životní prostředí a zároveň nabízí vědecky podložený pohled na možná řešení v oblasti změny klimatu, …

Seminář ke Geoportálu INSPIRE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vás zve na seminář ke sběru uživatelských požadavků pro nový Geoportál INSPIRE. Akce se bude konat dne 3. 12. 2019 od 10:00 do 12:30 v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, místnost 900. Novinkou semináře bude také přenos online, prostřednictvím kterého se budete moci zapojit i ze …

Pozvánka na seminář Vývoj krajinného pokryvu v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni. Semináře se konají pravidelně …