Oddělení podpory společenské odpovědnosti

V rámci reorganizace CENIA, české informační agentury životního prostředí vzniklo také oddělení podpory společenské odpovědnosti. Oddělení realizuje činnosti, které podporují aktivity veřejné správy, podniků i jednotlivců na cestě k udržitelnému rozvoji. Poskytuje odbornou podporu obcím a regionům, které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Zajišťuje provoz Národního programu environmentálního značení, zejména ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba, EU Ecolabel a systému environmentálního managementu EMAS. Provozuje a rozvíjí informační systémy, které pomáhají řídit související procesy a zajištují poskytování informací a komunikaci s veřejností ve zmíněných oblastech. V rámci svých školicích a propagačních aktivit oddělení podporuje šíření znalostí, vedoucích k správnému chápání principů udržitelného rozvoje. Za pomoci projektové činnosti, aktivit vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce rozvíjí oddělení v uvedených oblastech metodické přístupy a napomáhá šíření dobré praxe.

Hlavní úkoly, které oddělení realizuje se týkají těchto programů:

Rozhovor s vedoucí oddělení, Jarmilou Cikánkovou, najdete zde.