Oddělení správy informačních systémů

CENIA, česká informační agentura životního prostředí má od letošního roku novou organizační strukturu. Ke změně organizačního schématu vedla nutnost zabezpečit nové úkoly a výzvy, které agenturu v budoucnosti čekají. Jednou z nich je transformace a modernizace informačních systémů, které CENIA provozuje. Modernizace se mimo jiné týká Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), jehož prostřednictvím stát sbírá data z veškerých ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Administrativním provozem, koordinací a rozvojem ISPOP, a dalších vybraných informačních systémů veřejné správy resortu životního prostředí, se zabývá oddělení správy informačních systémů. Oddělení zajišťuje dostupnost systémů pro uživatele a úpravy a rozvoj systémů dle požadavků legislativy a odborných garantů či dalších zainteresovaných subjektů.

Oddělení zabezpečuje provoz následujících systémů:

  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
  • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)
  • Systém Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO)
  • Environmentální helpdesk (EnviHELP), včetně provozu helpdesku v oblasti REACH a CLP

Dále se oddělení zabývá podporou agendy Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a spolupracuje na dalších e-Governmentových projektech v resortu životního prostředí.

Rozhovor s Martinou Polčákovou, vedoucí oddělení, najdete zde.