Zveřejnění globálního reportu OSN o stavu životního prostředí GEO 6

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky, kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze a s Informační kanceláří OSN České republiky pořádá workshop, na kterém bude představen aktuální report OSN o stavu životního prostředí, tzv. GEO 6. GEO je nejznámější publikací v sérii reportů UNEP (Program OSN pro životní prostředí), které prezentují a systémově hodnotí stav a vývoj životního prostředí ve světě ve světle dlouhodobých i nově zaznamenaných proměn a výzev souvisejících s fungováním lidské společnosti.

Report GEO 6 nedávno přijali ministři všech zemí OSN na Environmentálním shromáždění OSN v Nairobi. Na vzniku publikace se podílela i Česká republika prostřednictvím příspěvku do organizace UNEP na činnost spojenou s jeho primárním mandátem, kam spadá integrace vědy a správy životního prostředí, včetně procesu GEO.

Workshop v úvodní části představí hlavní výstupy reportu GEO 6 a následně představí soubor domácích i zahraničních panelistů, kteří rozeberou přínosy reportu GEO 6 i výsledné společensko-ekonomické implikace. Mezi panelisty na téma změny klimatu vystoupí i ředitel CENIA Miroslav Havránek.

Workshop se uskuteční 25. dubna 2019 v Národní technické knihovně v Praze. Bližší informace najdete zde.